Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
BROMMAGYMNASTERNA
Glädje - Trygghet - Utveckling

Här ansöker du om arvode för Ht-18

I år ber vi dem som vill ta ut arvode att ansöka om detta senast den 4 december. Skickas ingen ansökan in tolkas det som att du väljer att avstå från arvode och pengarna går då tillbaka till verksamheten och våra gymnaster.


Precis som i våras behöver ni som vill ta ut ert arvode ansöka om detta. Vi vet att många redan fyllt i detta men vi ber er att göra det igen. Flera av er har tex gått nya utbildningar under året som då kan komma att förändra ert arvode. 


För att ansöka om arvode fyller du i anmälan (klicka på länken nedan). 


Klicka här för att ansöka om ditt arvode


Utbildningar

Anmälan till våra kurser görs nedan, efter respektive kursbeskrivning.


Baskurs - Barn och Ungdom

Utbildningen ger dig en stabil plattform att stå på i din fortsatta ledarkarriär. 
Under denna utbildning lär du dig om ledarrollen, barn och ungdomars utveckling, gymnastikpyramiderna samt grundläggande gymnastik i form av gymnastiken"basväg"

Målgrupp: Nya barn- och ungdomsledare

Förkunskapskrav: Inga. Minimiålder från och med året du fyller 15 år

Kursdatum: Inget planerat tillfälle


Baskurs Trupp Basic 

Baskunskap i de tre grenarna: fristående, trampett och tumbling. Grundpositioner i fristående, trampettens grunder och övningar upp till volt på mattberg, teknik och metodik i tumbling med fokus på hjulning och rondat.

Förkunskaper: Baskurs barn- och ungdom
Målgrupp: Tränare för barn- och ungdomsgrupper.

Kursdatum: Inget planerat tillfälle

 

Matta & Airtrack

Under utbildningen får du lära dig lekfulla övningar som leder till rondat, handvolt och flickflack på matta/airtrack. Du får med dig en övningsbank med stationer så du kan stegra träningen, från förövning till färdig övning.

Målgrupp: Tränare för barn- och ungdomsgrupper

Förkunskaper: Baskurs barn- och ungdom

Kursdatum: Inget planerat tillfälle

 

 Hopp &Volt

Under utbildningen får ett stort utbud av övningar inom satsbräda, plint och trampett. Du får lära dig hur du kan stegra träningen, från förövning till färdig volt. Utbildningen ger dig behörighet att passa på frivolt på trampett.

Målgrupp: Tränare för barn- och ungdomar

Förkunskaper: Baskurs barn- och ungdom

Kursdatum: Inget planerat tillfälle


Trampett steg 1

Målgrupp: Tränare för undgoms- och tävlingsgrupper

Utbildningen ger behörighet för: 
- Frivolt (grupperad, pikerad, sträckt)
- Frivolt med ½ skruv (grupperad, pikerad, sträckt)
- Överslag
- Rondat
- Petrik

Förkunskapskrav: Baskurs - Basic alternativt gått baskursen innan 2014. 

Efter genomförd och godkänd utbildning gäller din Trampett steg1-licens i 5 år på ovanstående volter. Efter 5 år ska din förening intyga till tillhörande regionskontor att du är aktiv på steg 1 nivå. Efter föreningen skickat in intyg för detta, får du ett nytt licenskort av regionskontoret.

Målgrupp: Tränare för ungdoms- och tävlingsgrupper

Kursdatum: Inget planerat tillfälle

 
 Fristående Steg 1

Målgrupp: Tränare för ungdoms- och tävlingsgrupper

Utbildningen innehåller: 
- Rörelseskolning
- Gymnastiska moment
- Kompositionskrav
- Rörelsesekvenser
- Musikaliska uttryck
- Musikanalys
- Rytmikträning
- Bedömning
Förkunskapskrav: Baskurs - Basic alternativt gått baskursen innan 2014. 

Efter genomförd och godkänd utbildning får du en Fristående steg 1-licens. Det krävs ingen omlicensiering för fristående.

Kursdatum: Inget planerat tillfälle

 

Tumbling Steg 1

Målgrupp: Tränare för ungdoms- och tävlingsgrupper

Utbildningen ger behörighet för: 
- Rondat
- Flickflack
- Salto
- Handvolt I och II
- Frivolt samt kombinationer
- Whipback (grunder)
Förkunskapskrav: Baskurs - Basic alternativt gått baskursen innan 2014. 

Efter genomförd och godkänd utbildning gäller din Tumbling steg 1-licens i 5 år på ovanstående övningar. Efter 5 år ska din förening intyga till tillhörande regionskontor att du är aktiv på steg 1 nivå. Efter föreningen skickat in intyg för detta, får du ett nytt licenskort av regionskontoret.

Kursdatum: Inget planerat tillfälle


Domarutbildning steg 1

Detta är en 1-dags utbildning med fokus på en enkel teoretisk genomgång av de viktigaste delarna i bedömningsreglementet och tävlingspärmen. Målet är att deltagarna ska få en ökad förståelse av bedömning och vilka regler det är som styr våra tävlingar, samt att deltagarna ska vara väl förberedda och motiveras att gå vidare till steg 2 i utbildningsstegen. Efter genomförd steg 1 utbildning behöver du gå vidare till steg 2 för att kunna döma på regionstävlingar. Observera att du inte blir utbildad domare efter steg 1utbildningen, dock är steg 1 ett krav för nya domare för att kunna gå vidare till steg 2. 


Inga förkunskaper krävs utan kursen riktar sig till tränare, föräldrar och andra intresserade som vill få en insikt i hur bedömningen går till och vilka regler det är som styr tävlingarna. T.ex. var man kan hitta information om avdrag, övningskrav och övriga styrdokument som styr våra tävlingar. 


Kurslängd: 1 dag, tid 8:30-19:00

Förkunskaper: Inga 

Åldersgräns: Från det år du fyller 16 år

 
 
Intresseanmälan och kö
Supportermedlem
Lediga platser VT19
Läger
Schema
 
Sociala medier
Samarbetspartners