BG Tränarkonferens 7 september på Scandic Alvik, anmäl dig redan nu!
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
BROMMAGYMNASTERNA
Glädje - Trygghet - Utveckling

Utbildning
I vår satsning att kvalitetssäkra alla våra gymnastikgrupper och för att ha den allra säkraste träningen satsar Brommagymnasterna stora resurser på utbildning. I första hand vill vi att du går kurser som vi ordnar i egen regi. Om det inte finns den typ av utbildning du söker kan du titta på kurserna Gymnastikförbundet ordnar.
BG Grundutbildning Höstterminen 19
Vi har redan nu klart med datum för grundkursen för höstterminen 2019. 
Grundkursen kommer hållas söndagen den 8 september mellan 10.00-15.00 i Blackebergshallen, nedre salarna. 

Under utbildningen kommer du få en genomgång av lektionsplaneringar, pedagogik och gymnastikens grundövningar mm som underlättar terminens träningar. 
Kursen riktar sig speciellt till dig som är tränare i någon av våra yngre barngrupper eller för nybörjargymnaster födda mellan 2009-2015 och som inte gått utbildningar tidigare. 

Inga förkunskaper krävs. 

Plats: Blackebergshallen (Wergelandsgatan 16)
Datum: 8/9 2019
Tid: 10.00-15.00 (Ta med matsäck) 

Välkomna!!

********
Innehåll: 

Lektionsplanering
Grundteknik
Uppvärmning
Redskapsbanor och övningar - matta
Redskapsbanor och övningar - hopp 
Pedagogik och ordning i salen 
Avslutning med frågor
 

BG Grundutbildning vårterminen 2019
Vi har redan nu klart med datum för grundkursen för vårterminen 2019. 
Grundkursen kommer hållas söndagen den 13 januari mellan 10.00-15.00 i Blackebergshallen, nedre salarna. 

Under utbildningen kommer du få en genomgång av lektionsplaneringar, pedagogik och gymnastikens grundövningar mm som underlättar terminens träningar. 
Kursen riktar sig speciellt till dig som är tränare i någon av våra yngre barngrupper eller för nybörjargymnaster födda mellan 2009-2015 och som inte gått utbildningar tidigare. 

Inga förkunskaper krävs. 

Plats: Blackebergshallen (Wergelandsgatan 16)
Datum: 13/1 2019
Tid: 10.00-15.00 (Ta med matsäck) 

Välkomna!!

********
Innehåll: 

Lektionsplanering
Grundteknik
Uppvärmning
Redskapsbanor och övningar - matta
Redskapsbanor och övningar - hopp 
Pedagogik och ordning i salen 
Avslutning med frågor
 

Utbildningar i egen regi

Anmälan till våra kurser görs nedan, efter respektive kursbeskrivning.


Vi har just nu inga utbildningar inplanerade i egen regi. När vi har en kurs inplanerad skickar vi ut info till våra ledare. 


Baskurs - Barn och Ungdom

Utbildningen ger dig en stabil plattform att stå på i din fortsatta ledarkarriär. 
Under denna utbildning lär du dig om ledarrollen, barn och ungdomars utveckling, gymnastikpyramiderna samt grundläggande gymnastik i form av gymnastiken"basväg"

Målgrupp: Nya barn- och ungdomsledare

Förkunskapskrav: Inga. Minimiålder från och med året du fyller 15 år

Kursdatum: Inget planerat tillfälle


Baskurs Trupp Basic 

Baskunskap i de tre grenarna: fristående, trampett och tumbling. Grundpositioner i fristående, trampettens grunder och övningar upp till volt på mattberg, teknik och metodik i tumbling med fokus på hjulning och rondat.

Förkunskaper: Baskurs barn- och ungdom
Målgrupp: Tränare för barn- och ungdomsgrupper.

Kursdatum: Inget planerat tillfälle

 

Matta & Airtrack

Under utbildningen får du lära dig lekfulla övningar som leder till rondat, handvolt och flickflack på matta/airtrack. Du får med dig en övningsbank med stationer så du kan stegra träningen, från förövning till färdig övning.

Målgrupp: Tränare för barn- och ungdomsgrupper

Förkunskaper: Baskurs barn- och ungdom

Kursdatum: Inget planerat tillfälle

 

 Hopp &Volt

Under utbildningen får ett stort utbud av övningar inom satsbräda, plint och trampett. Du får lära dig hur du kan stegra träningen, från förövning till färdig volt. Utbildningen ger dig behörighet att passa på frivolt på trampett.

Målgrupp: Tränare för barn- och ungdomar

Förkunskaper: Baskurs barn- och ungdom

Kursdatum: Inget planerat tillfälle


Trampett steg 1

Målgrupp: Tränare för undgoms- och tävlingsgrupper

Utbildningen ger behörighet för: 
- Frivolt (grupperad, pikerad, sträckt)
- Frivolt med ½ skruv (grupperad, pikerad, sträckt)
- Överslag
- Rondat
- Petrik

Förkunskapskrav: Baskurs - Basic alternativt gått baskursen innan 2014. 

Efter genomförd och godkänd utbildning gäller din Trampett steg1-licens i 5 år på ovanstående volter. Efter 5 år ska din förening intyga till tillhörande regionskontor att du är aktiv på steg 1 nivå. Efter föreningen skickat in intyg för detta, får du ett nytt licenskort av regionskontoret.

Målgrupp: Tränare för ungdoms- och tävlingsgrupper

Kursdatum: Inget planerat tillfälle

 
 Fristående Steg 1

Målgrupp: Tränare för ungdoms- och tävlingsgrupper

Utbildningen innehåller: 
- Rörelseskolning
- Gymnastiska moment
- Kompositionskrav
- Rörelsesekvenser
- Musikaliska uttryck
- Musikanalys
- Rytmikträning
- Bedömning
Förkunskapskrav: Baskurs - Basic alternativt gått baskursen innan 2014. 

Efter genomförd och godkänd utbildning får du en Fristående steg 1-licens. Det krävs ingen omlicensiering för fristående.

Kursdatum: Inget planerat tillfälle

 

Tumbling Steg 1

Målgrupp: Tränare för ungdoms- och tävlingsgrupper

Utbildningen ger behörighet för: 
- Rondat
- Flickflack
- Salto
- Handvolt I och II
- Frivolt samt kombinationer
- Whipback (grunder)
Förkunskapskrav: Baskurs - Basic alternativt gått baskursen innan 2014. 

Efter genomförd och godkänd utbildning gäller din Tumbling steg 1-licens i 5 år på ovanstående övningar. Efter 5 år ska din förening intyga till tillhörande regionskontor att du är aktiv på steg 1 nivå. Efter föreningen skickat in intyg för detta, får du ett nytt licenskort av regionskontoret.

Kursdatum: Inget planerat tillfälle


Domarutbildning steg 1

Detta är en 1-dags utbildning med fokus på en enkel teoretisk genomgång av de viktigaste delarna i bedömningsreglementet och tävlingspärmen. Målet är att deltagarna ska få en ökad förståelse av bedömning och vilka regler det är som styr våra tävlingar, samt att deltagarna ska vara väl förberedda och motiveras att gå vidare till steg 2 i utbildningsstegen. Efter genomförd steg 1 utbildning behöver du gå vidare till steg 2 för att kunna döma på regionstävlingar. Observera att du inte blir utbildad domare efter steg 1utbildningen, dock är steg 1 ett krav för nya domare för att kunna gå vidare till steg 2. 


Inga förkunskaper krävs utan kursen riktar sig till tränare, föräldrar och andra intresserade som vill få en insikt i hur bedömningen går till och vilka regler det är som styr tävlingarna. T.ex. var man kan hitta information om avdrag, övningskrav och övriga styrdokument som styr våra tävlingar. 


Kurslängd: 1 dag, tid 8:30-19:00

Förkunskaper: Inga 

Åldersgräns: Från det år du fyller 16 år

 
 
Bli medlem
Läger
Supportermedlem
 
Sociala medier
Samarbetspartners