Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
BROMMAGYMNASTERNA
Glädje - Trygghet - Utveckling

Välkommen till Brommagymnasterna!
Brommagymnasterna startades 1950 och har under årens lopp vuxit för att idag vara en av Sveriges största gymnastikföreningar. 


Vi är närmare 5000 medlemmar, varav ca. 3000 är aktiva i våra olika grupper.

Runt 400 ledare tränar de ca.130 grupper i Bromma, Ekerö, Västerort och på Kungsholmen.

 

Vi har en stor barn- och ungdomsverksamhet, specialisering inom manlig artistisk gymnastik samt truppgymnastik för herrar och damer.


Brommagymnasternas målsättning är att bedriva gymnastik för alla. Vår strävan är att alla våra gymnaster ska finna den grupp som bäst passar deras förutsättningar och ambitioner. Vi ska erbjuda gymnastikträning för de som vill träna för att träna, men också för de gymnaster som vill träna för att tävla, ända upp på toppnivå, inom Sverige och internationellt.


Vi arbetar löpande med utveckling av vår verksamhet utifrån Gymnastikförbundets modell samt Riksidrottsförbundets riktlinjer. Vår ambition är att erbjuda så många som möjligt glädjen att träna gymnastik och att fortsätta med detta långt upp i åldrarna.


Vill du eller ditt barn börja träna gymnastik? 

Fyll då i vårt anmälningsformulär och bli medlem hos oss genom att klicka här. Som medlem får du tillgång till information och möjlighet att boka lediga platser i våra grupper samt inbjudan till våra arrangemang och läger mm. 

Följ oss även på Instagram och Facebook

Kallelse till årsmöte i Gymnastikföreningen Brommagymnasterna
2020-10-19 09:23

Brommagymnasternas årsmöte kommer i år att hållas den 2020-11-12 

Plats: Digitalt möte  

Tid:19.00-21.00 

  

Anmälan till årsmötet görs via länken nedan. Anmälda till årsmötet kommer få länk till verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med övergripande ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande en vecka före mötet. Vi behöver ha din anmälan senast 3/11. 

  

Klicka på länken nedan för att anmäla dig till mötet: 

Anmälan till årsmöte 

 

Förslag till föredragningslista: 

 

1.       Fastställande av röstlängd för mötet 

2.       Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3.       Val av protokolljusterare och rösträknare 

4.       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

5.       Fastställande av föredragningslista 

6.       Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret 

7.       Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret 

8.       Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat 

9.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser 

10.     Fastställande av medlemsavgifter 

11.     Fastställande av övergripande verksamhetsplan samt behandling av övergripande ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår 

12.     Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

13.     Val av: 

a)  föreningens ordförande för en tid av ett år; 

b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; 

c)  två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 

d)  tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; 

e)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud kan adjungeras av styrelsen 

 samt 

f) fråga om arvode till styrelsen 

14.     Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5  

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet 


Fullmakt årsmöte 2020

Information från valberedningen + revisorer sökes
2020-10-12 16:41

På agendan till Brommagymnasternas årsmöte den 12 november 2020 står bl a val av ordförande för en tid av ett år, val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år samt val av två revisorer. Valberedningen – Lena Tollerz Törn, Lars Frösslund och Lisa Ekdahl – bereder besluten genom att ta fram förslag. 

  

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av ordförande samt fem till sju ledamöter. Styrelsen 2019/20 består av ordförande samt sex ledamöter. Valberedningen har inte tagit emot några avsägelser och de styrelseledamöter som är valda till 2020 kandiderar för omval. 

  

Föreningens två revisorer Annalena Sandor och Fredrik Törn har avsagt sig omval. Vi söker två revisorer som på medlemmarnas uppdrag årligen reviderar Brommagymnasternas räkenskaper och förvaltning. Det är meriterande med kompetens inom bokföring, controlling och/eller revision men det är inget krav. Man väljs av årsmötet för en period av ett år och uppdraget är ideellt. Kontakta valberedningen om du själv vill hjälpa föreningen i detta viktiga uppdrag eller om du har förslag på en bra revisor. 

 

Alla medlemmar i föreningen får inkomma med förslag på kandidater. Det är viktigt stämma av med kandidaten att hen vill vara kandidat innan hen nomineras. Nomineringar skickas till info@brommagymnasterna.se

Skriv ”Till valberedningen” i ämnesraden. 

  

Vänliga hälsningar från Valberedningen

Lena, Lars och Lisa

BG bucklan 2020 - anmälan öppen!
2020-10-09 16:18


Nu är anmälan till BG bucklan 2020 öppen!
Tävlingen kommer gå den 28-29 november i Enskedehallen. 

Distriktsmästerskapen 3 oktober
2020-10-06 09:20

I lördags tävlade några av våra MAG gymnaster på Distriktsmästerskapen som Brommagymnasterna arrangerade i Åkeshovshallen. Vid tävlingen deltog gymnaster från Hammarbygymnasterna, KFUM, Uppsala och Visby.

 

Det gick utmärkt för våra killar som vann lagguld och ett flertal mångkamps och grenmedaljer. Extra roligt var att några av våra killar tävlade för första gången och gjorde väldigt bra ifrån sig och vann medaljer vid sin första tävling.

 

Ett stort grattis till alla gymnaster och tränare !

Nu är bokningen av restplatser för HT20 öppen
2020-09-24 09:00

Nu öppnar vi upp bokningen av restplatser till höstterminen 2020 Då det är begränsat antal platser i grupperna är det först till kvarn som gäller. Du bokar och betalar för platsen direkt via bokningssidan. 

 

Klicka på länken nedan för att komma till bokningssidan och följ sedan instruktionerna. Du kommer få en engångskod mejlad till dig som ni använder för att logga in. Det kan ta någon minut innan koden kommer till din mail, men det är samma för alla. 

 

Klicka här för att komma till bokningssidan


Barn & Vuxen 17 – är en grupp för barn födda 2017
Barn & Vuxen 16 – är en grupp för barn födda 2016
Barn 15 – är en grupp för barn födda 2015
Flickor 12 – är en grupp för flickor födda 2012
Pojkar 12 – är en grupp för pojkar födda 2012

Osv. 


Vi använder oss av "först till kvarn" principen och grupperna fylls automatiskt på allt eftersom personer bokar på sig.

 
 
Anmäl dig här
 
Sociala medier
Samarbetspartners