Årsmöte

Årsmöte 2023

Mötet kommer i år hållas den 13 november klockan 19.00-21.00 på Brommagymnasternas kansli, Abrahamsbergsvägen 31.

Här finns dokumenten till Brommagymnasternas årsmöte 2023

Verksamhetsberättelse 2022-2023
Revisionsberättelse
Årsbokslut
Verksamhetsplan och övergripande ekonomisk plan
Motion
Styrelsen yttrande
Valberedningens förslag

Årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte i Gymnastikföreningen Brommagymnasterna

Brommagymnasternas årsmöte kommer i år att hållas den 2023-11-13
Plats: Brommagymnasternas kansli, Abrahamsbergsvägen 31
Tid: 19.00-21.00

Anmälan till årsmötet görs via länken nedan. Anmälda till årsmötet kommer få länk till verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med övergripande ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande en vecka före mötet. Vi behöver ha din anmälan senast 5/11.

Förslag till föredragningslista:

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av övergripande verksamhetsplan samt behandling av övergripande ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
13. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
e) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud kan adjungeras av styrelsen samt
f) fråga om arvode till styrelsen
14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5
Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.


Anmälan till årsmötet 2023

Årsmöte 2022

Mötet kommer i år hållas den 22 november klockan 19.00-21.00 på Brommagymnasternas kansli, Abrahamsbergsvägen 31.

Här finns dokumenten till Brommagymnasternas årsmöte 2022

Valberedningens förslag.
Beskrivning av kandidater
Verksamhetsberättelse 2021-2022
Revisionsberättelse
Årsbokslut
Verksamhetsplan och övergripande ekonomisk plan

Valberedningens förslag till årsmötet 2022

Nedan kan du läsa valberedningens förslag till årsmötet 2022:

Valberedningens förslag

Årsmöte 2022

Kallelse till årsmöte i Gymnastikföreningen Brommagymnasterna

Brommagymnasternas årsmöte kommer i år att hållas den 2022-11-22
Plats: Brommagymnasternas kansli, Abrahamsbergsvägen 31
Tid:19.00-21.00

Anmälan till årsmötet görs via länken nedan. Anmälda till årsmötet kommer få länk till verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med övergripande ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande en vecka före mötet. Vi behöver ha din anmälan senast 14/11.

Förslag till föredragningslista:

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av övergripande verksamhetsplan samt behandling av övergripande ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
13. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
e) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud kan adjungeras av styrelsen samt
f) fråga om arvode till styrelsen
14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5
Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet


Anmälan till årsmötet

Extra årsmöte i Gymnastikföreningen Brommagymnasterna

Brommagymnasterna kommer hålla ett extra årsmöte den 14 december 2021 enligt beslut på ordinarie årsmötet den 11 november 2021 där punkten 13 a-f hänsköts till ett extra årsmöte som vi här med kallar till med nedanstående föredragningslista.

Plats: Easymeet, länk skickas till dem som anmäler sig till mötet
Tid: 20.00-21.00

Anmälan till det extra årsmötet görs via länken nedan. Valberedningens förslag kommer publiceras på vår hemsida två veckor före mötet. Vi behöver ha din anmälan senast 6/12.

Förslag till föredragningslista:
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
e) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud kan adjungeras av styrelsen
samt
f) fråga om arvode till styrelsen

Valberedningens förslag till val på Brommagymnasternas extra årsmöte

Valberedningens förslag
Beskrivning av kandidater
Fullmakt till extra årsmöte 14 december 2021


Klicka här för anmälan till extra årsmöte

Årsmöte 2021

Mötet kommer i år hållas digitalt via EasyMeet den 11 november med start 19.00. Länk till mötet skickas ut till alla som anmäler sig till årsmötet.

Här finns dokumenten till Brommagymnasternas årsmöte 2021

Valberedningens förslag.
Beskrivning av kandidater
Verksamhetsberättelse 2020-2021
Revisionsberättelse
Årsredovisning
Verksamhetsplan och övergripande ekonomisk plan

Har du inte redan anmält dig till mötet gör du det via länken nedan.


Här kan du anmäla dig till årsmötet