SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
GF Brommagymnasterna

Föredragningslista årsmöte 2020

Brommagymnasternas årsmöte kommer i år att hållas den 2020-11-12 

Plats: Digitalt möte  

Tid:19.00-21.00 

  

Anmälan till årsmötet görs via länken nedan. Anmälda till årsmötet kommer få länk till verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med övergripande ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande en vecka före mötet. Vi behöver ha din anmälan senast 3/11. 

  

Klicka på länken nedan för att anmäla dig till mötet: 

Anmälan till årsmöte 

 

Förslag till föredragningslista: 

 

1.       Fastställande av röstlängd för mötet 

2.       Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3.       Val av protokolljusterare och rösträknare 

4.       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

5.       Fastställande av föredragningslista 

6.       Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret 

7.       Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret 

8.       Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat 

9.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser 

10.     Fastställande av medlemsavgifter 

11.     Fastställande av övergripande verksamhetsplan samt behandling av övergripande ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår 

12.     Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

13.     Val av: 

a)  föreningens ordförande för en tid av ett år; 

b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; 

c)  två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 

d)  tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; 

e)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud kan adjungeras av styrelsen 

 samt 

f) fråga om arvode till styrelsen 

14.     Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5  

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet 

 
 
Anmäl dig här
 
Sociala medier
Samarbetspartners