TigerBG-KIDS

Gymnastikträning för barn 3 till 7 år

Filmning: Mathias Melin och Rasmus Bruun Liboriussen
Klippning:Mathias Melin

Vill ditt barn träna gymnastik?
Brommagymnasterna har ett egenutvecklat barnkoncept som vi kallar för BG-KIDS.
BG-KIDS konceptet är speciellt framtaget för våra allra yngsta gymnaster för att stärka och främja deras grundmotoriska färdigheter. Denna träning ger barnen de bästa förutsättningarna för vidare utveckling inom gymnastik samtidigt som det även ger dem goda förutsättningar för andra former av idrott och ett aktivt liv.

Våra olika BG-KIDS grupper:

3-4 år:
När du är 3-4 år går du i en Barn- & vuxengrupp. Här är en förälder eller annan vuxen med och hjälper barnet under lektionen. För att få en så kvalitativ träning som möjligt har vi valt att alla barn i gruppen är födda samma år. Vi har också begränsat antalet gymnaster till max 25 st, antalet beroende på lokalens storlek.

5-6 år:

När du är 5 år går du i en Barngrupp. Här tränar killar och tjejer tillsammans. För att kunna anpassa träningen till allas kunskap har vi valt att alla barn i en grupp är född samma år. Vi har även begränsat antalet gymnaster till max 25 st, men kan skilja sig åt beroende på vilken gymnastiksal vi tränar i.

från 7 år:

Flick- och Pojkgrupper tränar en eller två gånger i veckan. Det finns nybörjargrupper respektive fortsättningsgrupper. I nybörjargrupperna kan det fyllas på med barn från kön och fortsättningsgrupperna fyller vi på med flickor respektive pojkar som tränat gymnastik tidigare. Grupperna består av ca 20-25 gymnaster.

Är du intresserad av att bli tränare i Brommagymnasterna – ta kontakt med Brommagymnasternas kansli på: info@brommagymnasterna.se
Som tränare får du flera förmåner, som t ex gratis utbildning, färdiga träningsupplägg med lektionsplaner och ditt barn får gå före i kön och hamnar direkt i den grupp du blir tränare för.

Vill du anmäla ditt barn för att börja träna gymnastik hos oss i Brommagymnasterna så klicka på knappen "Boka plats" nedan.
Om du vill ha mer information om våra olika träningsformer, prisinformation eller var vi finns idag så klicka på knappen "Mer info" nedan för mer information.

Boka plats Mer info